Unit
storey plan

Tarikh Dijangka Siap: Mei 2017 • No. Kelulusan Pelan: MBI.OSC(174-A)L/B/1/48/790/13 Pihak berkuasa: MBI Pajakan Tanah: Selama-lamanya • Min: RM 372,900.00 Maks: RM 1,694,000.00 • No. Lesen Pemaju: 9187-3/04-2016/0401(L) Tempoh Sah: 29/04/2014-28/04/2016 • No. Permit Iklan: 9187-3/04-2016/0401(P) Tempoh Sah: 29/04/2014-28/04/2016 Bebanan Tanah: Tiada • Sekatan-sekatan Kepentingan: Tiada

Unit
storey plan

Tarikh Dijangka Siap: Mei 2017 • No. Kelulusan Pelan: MBI.OSC(174-A)L/B/1/48/790/13 Pihak berkuasa: MBI Pajakan Tanah: Selama-lamanya • Min: RM 372,900.00 Maks: RM 1,694,000.00 • No. Lesen Pemaju: 9187-3/04-2016/0401(L) Tempoh Sah: 29/04/2014-28/04/2016 • No. Permit Iklan: 9187-3/04-2016/0401(P) Tempoh Sah: 29/04/2014-28/04/2016 Bebanan Tanah: Tiada • Sekatan-sekatan Kepentingan: Tiada

Unit
storey plan

Tarikh Dijangka Siap: Mei 2017 • No. Kelulusan Pelan: MBI.OSC(174-A)L/B/1/48/790/13 Pihak berkuasa: MBI Pajakan Tanah: Selama-lamanya • Min: RM 372,900.00 Maks: RM 1,694,000.00 • No. Lesen Pemaju: 9187-3/04-2016/0401(L) Tempoh Sah: 29/04/2014-28/04/2016 • No. Permit Iklan: 9187-3/04-2016/0401(P) Tempoh Sah: 29/04/2014-28/04/2016 Bebanan Tanah: Tiada • Sekatan-sekatan Kepentingan: Tiada

Unit
storey plan

Tarikh Dijangka Siap: Mei 2017 • No. Kelulusan Pelan: MBI.OSC(174-A)L/B/1/48/790/13 Pihak berkuasa: MBI Pajakan Tanah: Selama-lamanya • Min: RM 372,900.00 Maks: RM 1,694,000.00 • No. Lesen Pemaju: 9187-3/04-2016/0401(L) Tempoh Sah: 29/04/2014-28/04/2016 • No. Permit Iklan: 9187-3/04-2016/0401(P) Tempoh Sah: 29/04/2014-28/04/2016 Bebanan Tanah: Tiada • Sekatan-sekatan Kepentingan: Tiada

Unit
storey plan

Tarikh Dijangka Siap: Mei 2017 • No. Kelulusan Pelan: MBI.OSC(174-A)L/B/1/48/790/13 Pihak berkuasa: MBI Pajakan Tanah: Selama-lamanya • Min: RM 372,900.00 Maks: RM 1,694,000.00 • No. Lesen Pemaju: 9187-3/04-2016/0401(L) Tempoh Sah: 29/04/2014-28/04/2016 • No. Permit Iklan: 9187-3/04-2016/0401(P) Tempoh Sah: 29/04/2014-28/04/2016 Bebanan Tanah: Tiada • Sekatan-sekatan Kepentingan: Tiada